Fair Transport

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport.

VI ER FAIR TRANSPORT SERTIFISERT

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram med målsetning om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Transportbedriftene som er sertifisert har dokumentert sitt arbeid innenfor en rekke kriterier.

Du kan lese mer om Fair Transport ved å klikke her

Nedenfor finner du vårt sertifiseringsbevis.

Relaterte artikler