Fortolling

Fortollingstjenester; Import, Eksport, Transittering

Import - Eksport - Transittering
06.06.201709:33 Jimmy Torstensen

Import

Send oss kopi av faktura og eventuelt fraktbrev så ordner vi resten. Faktura/ fraktbrevet må inneholde vekt, antall og type gods. I tillegg behøver vi opplysning om tollsted og registrerings nummer på bil. Det må opplyses om vi skal gjøre eksportpapirer fra selgers hjemland.

Vi ordner eksport fra Sverige og Finland. Dersom du handler fra Finland og skal inn over grensen mellom Sverige og Norge må kopi av Export medfølge transportør. Samme gjelder dersom du handler fra Sverige og skal inn over Norsk/Finsk grense gjelder det samme.

Neste steg er opplysninger om bedriften. Organisasjonsnummer og tollkreditt. For privatpersoner er personnummer nødvendig for grensepassering.

Når vi har mottatt nødvendig informasjon klargjør vi tollpapirer og sender deg en referanse på mail eller sms direkte til sjåføren.

Eksport

Send oss kopi av faktura eventuelt fraktbrev som inneholder beskrivelse av varen og vekt. Opplysning om hvilken grense og registreringsnummer på bilen.

Eksportøren må oppgi organisasjonsnummer (privatperson personnummer)Forøvrig behøver vi opplysninger om kjøper, gjerne org nummer og telefon. Deretter ordner vi med eksport fra Norge og import til kjøper. Dersom transporten skal gjennom et tredjeland behøves en transittering med garanti. Dette ordner vi også.

Når vi har mottatt alle opplysninger ordner vi med alle tollpapirer. Referanse for grensepassering sendes så på mail eller sms.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkter kan være eksportavgifter på, men dette gjelder først og fremst mat. For endel produkter kan det kreves en garanti for varens opprinnelse for at kjøper skal unngå toll. Da kan et EUR1 sertifikat utstedes og dette stemples på tollsted. En annen mulighet er fakturaerklæring. Les mer her. Denne kan skrives av alle for verdier under NOK50000.- men for verdier over må du søke om tillatelse for og utferdige disse. Søknad her

T1

Ved transporter gjennom tredjeland eller ved transporter fra og til Norge behøves en garanti. Dette kan vi hjelpe deg med. Vi behøver registreringsnummer på bil. Varetype og vekt samt verdi av varen. Vekt må oppgis pr varetype. Vi må og vite utpasseringstollsted samt innpasseringstollsted. Sjåføren bør sjekke det aktuelle tollstedets åpningstider før bestilling av T1. Når vi har mottatt disse opplysningene sender vi sjåføren referansen pr sms.

I utgangspunktet fakturer vi bestiller for alle tjenester, men det kan og avtales at f.eks mottaker betaler alt eller deler av tjenestene.

For Transportselskap kan det avtales f.eks i henhold til Incoterms 2010

Relaterte artikler