Men Komplette løsninger

Vi selger ikke bare transport, men komplette løsninger

VI SELGER IKKE BARE TRANSPORT

Wiiks Transport AS er et transportfirma som ble etablert i 1990.
Firmaet driver primært med transportvirksomhet i Norden og har spesielt godt kjennskap til markedet på Nordkalotten.
ransportvirksomheten utføres i et ekstremt område med tøffe forutsetninger som varierende klima og rasfarlige områder.
Terminal i Luleå sørger for effektiv tredjeparts logistikk og sørger for lave transportkostnader.
Transportvirksomheten utfylles av allsidig speditørsvirksomhet.
Her er vi i ferd med å bygge opp et kontaktnett i store deler av Europa.
Byråkrati og formaliteter ordnes effektivt gjennom bruk av elektroniske tjenester mot norske og svenske tollmyndigheter.
Spesielt nevnes direktefortollinger mot norske tollvesenets TVINN-system og elektroniske transitteringer gjennom TET.
Vårt hovedkontor ligger i Skibotn, i Luleå har vi en moderne terminal med trafikkavdeling og i Kalix har vi eget service verksted.

Vi selger ikke bare transport, men logistiske helhetsløsninger

Wiiks Transport AS tilbyr helhetsløsninger for dine transportutfordringer – transport, lagring og fortolling. Vi trenger kun instruksjoner, CMR fraktbrev og en faktura på godset tilsendt på e-post. Deretter tar vi oss av alle formaliteter fra lastested til losseplass.

Vi arbeider etter NSAB, Nordisk Speditørsforbunds Allmenne Bestemmelser, og har tillatelse til fortolling (eksport, import, transittering) mot tollmyndighetenes datasystemer TVINN og TET. Dere slipper tidkrevende byråkrati, vi er spesialister på det.
Vi forsikrer ditt gods ved både transport, omlasting og lagring.
Vår styrke er transportløsninger i nordkalotten. Gode forbindelser og samarbeidspartnere, gjør at vi også kan tilby transporter til Europa.

Alle i Wiiks Transport AS gjør alt for at du skal få en effektiv løsning på dine logistiske utfordringer.
Ta kontakt i dag for ytterligere informasjon vedrørende priser, produkter og tjenester!

Relaterte artikler